سویا

US Soybeans
نرخ فعلی:: 1,385.12 4.52
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 1,385.12 4.52
واحد حجمی : بوشل
نرخ فعلی: : 1,385.12 4.52
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی : بوشل
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
گندم 659.88 ۲۰:۳۲:۰۰ 20.28 3.17% 662.1 639.1 639.75 12.12 673.38 697.9
گندم 185.75 ۰۶:۳۳:۲۲ 2.75 1.48% 185.75 185.75 185.75 11.25 192 204.55
برنج 12.453 ۲۰:۳۲:۰۰ 0.228 1.87% 12.463 12.22 12.23 0.547 12.498 13.39
جو 369.7 ۲۰:۳۲:۰۰ 4.2 1.15% 371.7 366.3 368.1 5.3 375.8 399.3
ذرت 650.88 ۲۰:۳۲:۰۰ 17.98 2.84% 652.1 631.4 633 13.12 670.8 698.3
روغن سویا 58.72 ۲۰:۳۲:۰۰ 2.16 3.82% 58.89 55.54 56.57 8.28 65.99 72.31
کنجاله سویا 368.55 ۲۰:۳۲:۰۰ 6.55 1.81% 368.85 359.65 365.05 21.45 379.05 411.35
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی