بازار آمریکا / پنبه

Cotton #2
نرخ فعلی:: 89.39 0
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 89.39 0
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 89.39 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۸ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / پنبه - 0.27 3.49 8.99 26.73 0.20

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 89 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 89 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 87 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.39 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 86 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.39 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.94%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی