بازار آمریکا / قهوه

Coffee
نرخ فعلی:: 151.95 0
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 151.95 0
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 151.95 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
بازار آمریکا / شکر 32.9 ۱۸ خرداد - - 33.01 29.02 0 0.9 - 33.99
بازار آمریکا / شکر 16.66 ۲۸ خرداد - - 16.93 16.58 0 0.34 17.39 17.75
بازار آمریکا / پنبه 85.18 ۲۸ خرداد - - 85.68 84.06 0 1.18 86.8 88.21
بازار آمریکا / کاکائو 2,372 ۲۸ خرداد - - 2,452 2,364 0 46 2,447 2,469
بازار آمریکا / الوار 897.9 ۰۱:۵۷:۲۷ 2.1 0.23% 900.8 880 880 337.1 1,018.9 1,463.9
بازار آمریکا / الوار 286.1 ۲۰ مهر - - 291.9 285.6 0 - - -
بازار آمریکا / آب پرتقال 120 ۲۸ خرداد - - 123.95 116.05 0 - 120 128.65
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی