قهوه (بازار آمریکا)

Coffee
نرخ فعلی:: 243.3 -
محصولات زراعی

نرخ فعلی: : 243.3 -

واحد حجمی : پوند

نرخ فعلی: : 243.3 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات زراعی

واحد حجمی : پوند

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه قهوه (بازار آمریکا)

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
شکر در آمریکا 36.95 ۱۶ آذر - - 37 36.25 0 0.05 37.6 37.6
شکر (بازار آمریکا) 19.48 ۱۶ آذر - - 19.5 18.75 0 0.52 19.48 20.42
پنبه (بازار آمریکا) 106.19 ۰۷:۰۲:۵۰ 0.18 0.17% 106.41 106.13 106.21 5.81 107.01 119.38
کاکائو (بازار آمریکا) 2,485 ۱۶ آذر - - 2,496 2,454 0 8 2,485 2,589
الوار (بازار آمریکا) 949.3 ۰۲:۰۲:۰۰ 0.4 0.04% 957.5 946.6 957.4 180.3 949.7 949.7
الوار در آمریکا 286.1 ۲۰ مهر - - 291.9 285.6 0 - - -
آب پرتقال (بازار آمریکا) 126.35 ۱۶ آذر - - 126.5 121.35 0 0.35 126.35 132.35
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی