کاکائو

US Cocoa
نرخ فعلی:: 2,518.5 0
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 2,518.5 0
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 2,518.5 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کاکائو - 22 62 80 118 153

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,459 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 59.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,453 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 65.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,475 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,517 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.06%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی