برنج

Rough Rice
نرخ فعلی:: 14.17 0.21
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 14.17 0.21

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 14.17 0.21

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

برنج در روز جاری

۰۵:۲۱:۴۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
14.17 05:21:45 0.008 0.06% 0.03 0.21% 0.003 0.02% 0.145 0.17
14.178 05:19:39 - - 0.022 0.16% 0.005 0.04% 0.137 0.178
14.178 05:19:39 0.022 0.16% 0.022 0.16% 0.005 0.04% 0.137 0.178
14.2 05:18:59 0.005 0.04% - - 0.027 0.19% 0.115 0.2
14.195 05:18:33 - - 0.005 0.04% 0.022 0.16% 0.12 0.195
14.195 05:18:33 0.022 0.16% 0.005 0.04% 0.022 0.16% 0.12 0.195
14.173 05:00:04 0.003 0.02% 0.027 0.19% - - 0.142 0.173
14.17 04:32:19 0.003 0.02% 0.03 0.21% 0.003 0.02% 0.145 0.17
14.173 04:31:42 - - 0.027 0.19% - - 0.142 0.173
14.173 04:31:42 - - 0.027 0.19% - - 0.142 0.173
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی