الوار

Lumber
نرخ فعلی:: 1,015.1 4.34
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 1,015.1 4.34
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 1,015.1 4.34
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۲۴:۵۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1,015.1 20:24:55 8.2 0.81% 44.1 4.34% 19.95 1.97% 159.9 113.9
1,006.9 20:23:54 1.9 0.19% 52.3 5.19% 28.15 2.80% 168.1 122.1
1,005 20:22:57 8.7 0.87% 54.2 5.39% 30.05 2.99% 170 124
996.3 20:19:56 1 0.10% 62.9 6.31% 38.75 3.89% 178.7 132.7
997.3 20:12:24 - - 61.9 6.21% 37.75 3.79% 177.7 131.7
997.3 20:12:22 0.5 0.05% 61.9 6.21% 37.75 3.79% 177.7 131.7
996.8 20:10:00 3.75 0.38% 62.4 6.26% 38.25 3.84% 178.2 132.2
1,000.55 20:09:36 - - 58.65 5.86% 34.5 3.45% 174.45 128.45
1,000.55 20:09:27 4.45 0.44% 58.65 5.86% 34.5 3.45% 174.45 128.45
1,005 20:06:44 - - 54.2 5.39% 30.05 2.99% 170 124
1,005 20:06:35 3.3 0.33% 54.2 5.39% 30.05 2.99% 170 124
1,001.7 20:02:03 0.3 0.03% 57.5 5.74% 33.35 3.33% 173.3 127.3
1,002 19:55:55 3 0.30% 57.2 5.71% 33.05 3.30% 173 127
1,005 19:54:59 3 0.30% 54.2 5.39% 30.05 2.99% 170 124
1,008 19:53:58 3 0.30% 51.2 5.08% 27.05 2.68% 167 121
1,005 19:47:59 2.1 0.21% 54.2 5.39% 30.05 2.99% 170 124
1,002.9 19:43:59 0.4 0.04% 56.3 5.61% 32.15 3.21% 172.1 126.1
1,002.5 19:43:34 - - 56.7 5.66% 32.55 3.25% 172.5 126.5
1,002.5 19:43:25 2.1 0.21% 56.7 5.66% 32.55 3.25% 172.5 126.5
1,000.4 19:42:01 0.4 0.04% 58.8 5.88% 34.65 3.46% 174.6 128.6
1,000 19:40:00 4.2 0.42% 59.2 5.92% 35.05 3.51% 175 129
1,004.2 19:31:44 3.7 0.37% 55 5.48% 30.85 3.07% 170.8 124.8
1,007.9 19:27:56 1.1 0.11% 51.3 5.09% 27.15 2.69% 167.1 121.1
1,009 19:21:57 4 0.40% 50.2 4.98% 26.05 2.58% 166 120
1,005 19:18:56 7 0.70% 54.2 5.39% 30.05 2.99% 170 124
1,012 19:16:56 5 0.50% 47.2 4.66% 23.05 2.28% 163 117
1,007 19:12:37 - - 52.2 5.18% 28.05 2.79% 168 122
1,007 19:12:27 8 0.79% 52.2 5.18% 28.05 2.79% 168 122
1,015 19:11:04 10.8 1.08% 44.2 4.35% 20.05 1.98% 160 114
1,004.2 19:08:14 0.9 0.09% 55 5.48% 30.85 3.07% 170.8 124.8
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی