کاکائو

London Cocoa
نرخ فعلی:: 1,754 -
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 1,754 -
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 1,754 -
واحد پولی : پوند
کشور : بریتانیا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد کاکائو

۱ آبان
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کاکائو - 55 59 134 59 125

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,793 پوند

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39 پوند

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,827 پوند

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 73 پوند

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,754 پوند

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - پوند

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,684 پوند

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 70 پوند

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.16%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی