فیدر گاو

Feeder Cattle
نرخ فعلی:: 165.11 -
محصولات دامی

نرخ فعلی: : 165.11 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 165.11 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات دامی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه فیدر گاو

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
گاو زنده 138.25 ۱۶ آذر - - 138.57 137.95 0 3.25 138.32 138.32
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی