کبالت

Cobalt
نرخ فعلی:: 44,100 2.46
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 44,100 2.46
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 44,100 2.46
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کبالت 1,085 1,085 5,725 11,400 11,400 46,900

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 45,190 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,090 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,220 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,120 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 50,397 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,297 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50,508 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,408 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.53%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی