کبالت

Cobalt
نرخ فعلی:: 44,505 1.15
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 44,505 1.15
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 44,505 1.15
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۴۵:۰۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کبالت 505 2,005 855 10,995 10,995 35,995

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,250 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,255 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,372 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,133 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,971 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,466 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49,345 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,840 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی