کبالت

Cobalt
نرخ فعلی:: 50,480 -
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 50,480 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 50,480 -
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کبالت - - 720 2,265 5,020 11,520

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,558 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 78 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 51,065 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 585 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49,340 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,140 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.31%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی