یوان چین / دلار سنگاپور

CNY/SGD Ask
نرخ فعلی:: 0.2066 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2066 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2066 0
واحد پولی : -
کشور : چین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۲۱:۴۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2066 19:21:48 0.0001 0.05% - - - - 0.0001 -
0.2065 19:07:48 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0002 -
0.2066 18:42:53 0.0001 0.05% - - - - 0.0001 -
0.2065 18:21:46 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0002 -
0.2066 18:07:50 0.0003 0.15% - - - - 0.0001 -
0.2063 17:42:56 0.0002 0.10% 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0004 -
0.2065 17:21:58 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0002 -
0.2064 17:07:57 0.0001 0.05% 0.0002 0.10% 0.0002 0.10% 0.0003 -
0.2063 14:21:59 0.0001 0.05% 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0004 -
0.2062 13:07:50 0.0001 0.05% 0.0004 0.19% 0.0004 0.19% 0.0005 -
0.2061 12:07:49 0.0001 0.05% 0.0005 0.24% 0.0005 0.24% 0.0006 -
0.2062 11:01:38 - - 0.0004 0.19% 0.0004 0.19% 0.0005 -
0.2062 11:01:37 0.0001 0.05% 0.0004 0.19% 0.0004 0.19% 0.0005 -
0.2063 10:07:44 0.0001 0.05% 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0004 -
0.2064 07:21:35 0.0001 0.05% 0.0002 0.10% 0.0002 0.10% 0.0003 -
0.2063 06:21:38 0.0002 0.10% 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0004 -
0.2065 05:21:38 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0002 -
0.2064 05:01:00 - - 0.0002 0.10% 0.0002 0.10% 0.0003 -
0.2064 05:00:59 0.0001 0.05% 0.0002 0.10% 0.0002 0.10% 0.0003 -
0.2063 02:42:42 0.0001 0.05% 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0004 -
0.2062 01:42:36 0.0001 0.05% 0.0004 0.19% 0.0004 0.19% 0.0005 -
0.2063 01:01:29 - - 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0004 -
0.2063 01:01:24 0.0001 0.05% 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0004 -
0.2062 20:21:44 0.0001 0.05% 0.0004 0.19% 0.0004 0.19% 0.0005 -
0.2061 20:07:42 0.0002 0.10% 0.0005 0.24% 0.0005 0.24% 0.0006 -
0.2063 18:07:46 0.0001 0.05% 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0004 -
0.2062 17:42:56 0.0001 0.05% 0.0004 0.19% 0.0004 0.19% 0.0005 -
0.2063 17:01:56 - - 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0004 -
0.2063 17:01:53 0.0001 0.05% 0.0003 0.15% 0.0003 0.15% 0.0004 -
0.2062 16:42:50 0.0001 0.05% 0.0004 0.19% 0.0004 0.19% 0.0005 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی