یوان چین / روبل روسیه

CNY/RUB Ask
نرخ فعلی:: 11.2778 0.37
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 11.2778 0.37
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 11.2778 0.37
واحد پولی : -
کشور : چین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۰۸:۱۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
11.2778 19:08:10 0.0462 0.41% 0.0418 0.37% 0.0462 0.41% 0.117 0.2778
11.324 18:56:22 0.0535 0.47% 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
11.2705 18:49:48 0.0535 0.47% 0.0491 0.44% 0.0535 0.47% 0.1243 0.2705
11.324 18:35:26 - - 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
11.324 18:35:25 0.0551 0.49% 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
11.2689 18:28:56 0.0551 0.49% 0.0507 0.45% 0.0551 0.49% 0.1259 0.2689
11.324 18:07:22 0.0548 0.49% 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
11.2692 17:49:57 0.0548 0.49% 0.0504 0.45% 0.0548 0.49% 0.1256 0.2692
11.324 17:42:26 0.0565 0.50% 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
11.2675 17:28:54 0.0565 0.50% 0.0521 0.46% 0.0565 0.50% 0.1273 0.2675
11.324 17:21:23 0.0627 0.56% 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
11.2613 17:08:09 0.0627 0.56% 0.0583 0.52% 0.0627 0.56% 0.1335 0.2613
11.324 16:56:25 0.0654 0.58% 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
11.2586 16:49:54 0.0654 0.58% 0.061 0.54% 0.0654 0.58% 0.1362 0.2586
11.324 16:28:21 0.0481 0.43% 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
11.2759 16:08:01 0.0048 0.04% 0.0437 0.39% 0.0481 0.43% 0.1189 0.2759
11.2807 15:43:14 0.0034 0.03% 0.0389 0.34% 0.0433 0.38% 0.1141 0.2807
11.2841 15:28:59 0.0399 0.35% 0.0355 0.31% 0.0399 0.35% 0.1107 0.2841
11.324 15:14:23 0.0433 0.38% 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
11.2807 15:08:12 0.0433 0.38% 0.0389 0.34% 0.0433 0.38% 0.1141 0.2807
11.324 14:49:24 0.0351 0.31% 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
11.2889 14:43:04 0.0009 0.01% 0.0307 0.27% 0.0351 0.31% 0.1059 0.2889
11.288 14:21:58 0.0039 0.03% 0.0316 0.28% 0.036 0.32% 0.1068 0.288
11.2919 14:08:14 0.0321 0.28% 0.0277 0.25% 0.0321 0.28% 0.1029 0.2919
11.324 13:56:23 0.0278 0.25% 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
11.2962 13:49:53 0.0278 0.25% 0.0234 0.21% 0.0278 0.25% 0.0986 0.2962
11.324 13:35:27 - - 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
11.324 13:35:27 0.0397 0.35% 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
11.2843 13:28:50 0.0397 0.35% 0.0353 0.31% 0.0397 0.35% 0.1105 0.2843
11.324 12:42:26 0.0248 0.22% 0.0044 0.04% - - 0.0708 0.324
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی