یوان چین / روبل روسیه

CNY/RUB Ask
نرخ فعلی:: 11.6632 2.46
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 11.6632 2.46

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 11.6632 2.46

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

یوان چین / روبل روسیه در روز جاری

۰۰:۰۵:۰۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
11.6632 00:05:01 - - 0.28 2.46% 0.0176 0.15% 0.0123 0.6632
11.6632 00:04:50 0.28 2.46% 0.28 2.46% 0.0176 0.15% 0.0123 0.6632
11.3832 23:56:43 0.2872 2.52% - - 0.2976 2.61% 0.2923 0.3832
11.6704 23:44:11 0.2872 2.52% 0.2872 2.52% 0.0104 0.09% 0.0051 0.6704
11.3832 23:35:56 - - - - 0.2976 2.61% 0.2923 0.3832
11.3832 23:35:55 0.2852 2.51% - - 0.2976 2.61% 0.2923 0.3832
11.6684 23:22:54 0.2852 2.51% 0.2852 2.51% 0.0124 0.11% 0.0071 0.6684
11.3832 23:07:55 0.2814 2.47% - - 0.2976 2.61% 0.2923 0.3832
11.6646 23:03:42 - - 0.2814 2.47% 0.0162 0.14% 0.0109 0.6646
11.6646 23:03:41 0.2814 2.47% 0.2814 2.47% 0.0162 0.14% 0.0109 0.6646
11.3832 22:42:42 0.2858 2.51% - - 0.2976 2.61% 0.2923 0.3832
11.669 22:23:06 0.0097 0.08% 0.2858 2.51% 0.0118 0.10% 0.0065 0.669
11.6787 22:04:28 - - 0.2955 2.60% 0.0021 0.02% 0.0032 0.6787
11.6787 22:04:22 0.2955 2.60% 0.2955 2.60% 0.0021 0.02% 0.0032 0.6787
11.3832 21:56:39 0.2967 2.61% - - 0.2976 2.61% 0.2923 0.3832
11.6799 21:44:18 0.2967 2.61% 0.2967 2.61% 0.0009 0.01% 0.0044 0.6799
11.3832 21:28:36 0.2884 2.53% - - 0.2976 2.61% 0.2923 0.3832
11.6716 21:23:17 0.2884 2.53% 0.2884 2.53% 0.0092 0.08% 0.0039 0.6716
11.3832 21:07:47 0.2867 2.52% - - 0.2976 2.61% 0.2923 0.3832
11.6699 21:04:20 - - 0.2867 2.52% 0.0109 0.09% 0.0056 0.6699
11.6699 21:04:01 0.0199 0.17% 0.2867 2.52% 0.0109 0.09% 0.0056 0.6699
11.6898 20:44:31 0.0266 0.23% 0.3066 2.69% 0.009 0.08% 0.0143 0.6898
11.6632 20:23:43 0.28 2.46% 0.28 2.46% 0.0176 0.15% 0.0123 0.6632
11.3832 20:14:46 0.2926 2.57% - - 0.2976 2.61% 0.2923 0.3832
11.6758 20:04:43 - - 0.2926 2.57% 0.005 0.04% 0.0003 0.6758
11.6758 20:04:40 0.2926 2.57% 0.2926 2.57% 0.005 0.04% 0.0003 0.6758
11.3832 19:49:43 0.3018 2.65% - - 0.2976 2.61% 0.2923 0.3832
11.685 19:44:19 0.3018 2.65% 0.3018 2.65% 0.0042 0.04% 0.0095 0.685
11.3832 19:21:48 0.2557 2.25% - - 0.2976 2.61% 0.2923 0.3832
11.6389 19:03:56 - - 0.2557 2.25% 0.0419 0.36% 0.0366 0.6389
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی