یوان چین / دینار اردن

CNY/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.1103 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1103 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1103 -
واحد پولی : -
کشور : چین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه یوان چین / دینار اردن

نمودار کندل‌استیک یوان چین / دینار اردن در روز جاری

نمودار نوسانات یوان چین / دینار اردن در روز جاری

مقایسه روند قیمت یوان چین / دینار اردن در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه یوان چین / دینار اردن

اندیکاتورهای یوان چین / دینار اردن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی