یوان چین / دلار هنگ کنگ

CNY/HKD Ask
نرخ فعلی:: 1.2052 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.2052 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.2052 0.09
واحد پولی : -
کشور : چین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۴۳:۳۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.2052 10:43:37 0.0001 0.01% 0.0011 0.09% 0.001 0.08% 0.0005 0.2052
1.2051 10:22:38 0.0006 0.05% 0.001 0.08% 0.0009 0.07% 0.0006 0.2051
1.2045 10:03:32 - - 0.0004 0.03% 0.0003 0.02% 0.0012 0.2045
1.2045 10:03:29 0.0005 0.04% 0.0004 0.03% 0.0003 0.02% 0.0012 0.2045
1.205 09:43:36 0.0006 0.05% 0.0009 0.07% 0.0008 0.07% 0.0007 0.205
1.2056 09:02:43 - - 0.0015 0.12% 0.0014 0.12% 0.0001 0.2056
1.2056 09:02:40 0.0007 0.06% 0.0015 0.12% 0.0014 0.12% 0.0001 0.2056
1.2049 08:43:28 0.0001 0.01% 0.0008 0.07% 0.0007 0.06% 0.0008 0.2049
1.205 08:29:19 0.0002 0.02% 0.0009 0.07% 0.0008 0.07% 0.0007 0.205
1.2052 08:03:24 - - 0.0011 0.09% 0.001 0.08% 0.0005 0.2052
1.2052 08:03:18 0.0003 0.02% 0.0011 0.09% 0.001 0.08% 0.0005 0.2052
1.2055 07:22:41 0.0003 0.02% 0.0014 0.12% 0.0013 0.11% 0.0002 0.2055
1.2058 07:02:52 - - 0.0017 0.14% 0.0016 0.13% 0.0001 0.2058
1.2058 07:02:51 0.0003 0.02% 0.0017 0.14% 0.0016 0.13% 0.0001 0.2058
1.2055 06:43:23 0.0002 0.02% 0.0014 0.12% 0.0013 0.11% 0.0002 0.2055
1.2053 06:22:30 0.0002 0.02% 0.0012 0.10% 0.0011 0.09% 0.0004 0.2053
1.2055 06:02:51 0.0002 0.02% 0.0014 0.12% 0.0013 0.11% 0.0002 0.2055
1.2057 05:43:25 0.0003 0.02% 0.0016 0.13% 0.0015 0.12% - 0.2057
1.206 05:22:39 0.0021 0.17% 0.0019 0.16% 0.0018 0.15% 0.0003 0.206
1.2039 05:08:28 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.02% 0.0018 0.2039
1.204 04:43:22 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0017 0.204
1.2041 03:43:23 0.0001 0.01% - - 0.0001 0.01% 0.0016 0.2041
1.2042 03:02:34 - - 0.0001 0.01% - - 0.0015 0.2042
1.2042 03:02:33 - - 0.0001 0.01% - - 0.0015 0.2042
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی