یوان چین / یورو

CNY/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.1324 0.46
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1324 0.46
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1324 0.46
واحد پولی : -
کشور : چین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.1029 ۰۰:۴۳:۵۱ 0.0308 0.38% 8.1689 8.0917 8.1558 0.1029 8.157 8.2727
AZN/TRY Ask 5.1174 ۰۰:۴۳:۵۱ 0.0191 0.37% 5.1205 5.0882 5.1054 0.1174 5.1128 5.1128
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.758 ۰۰:۴۳:۵۴ 0.0119 0.14% 8.8137 8.7402 8.7934 0.242 8.7976 9.0266
CNY/DZD Ask 21.325 ۰۰:۴۳:۵۶ 0.052 0.24% 21.325 21.248 21.27 0.325 21.302 21.302
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.3147
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0112
HRK/TRY Ask 135.1501 ۰۰:۴۳:۵۸ 0.1629 0.12% 135.6845 134.7606 135.3862 2.1501 135.4046 135.4046
INR/KZT Ask 5.7713 ۲۰:۴۳:۳۱ 0.0142 0.25% 5.7953 5.765 5.7947 0.2287 5.7941 5.8504
INR/RON Ask 0.0574 ۲۲:۵۰:۵۱ 0.0001 0.17% 0.0574 0.0571 0.0572 - 0.0573 0.0573
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 0.8741 - 28.5221
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 4.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.387 ۰۰:۴۴:۰۰ 0.016 1.17% 1.387 1.3698 1.3723 0.387 1.371 1.3715
PLN/BGN Ask 4.2238 ۰۰:۴۳:۵۲ 0.0137 0.32% 4.2526 4.2209 4.2516 0.2238 4.2597 4.3464
RON/HUF Ask 71.8575 ۰۰:۴۳:۵۹ 0.5438 0.76% 71.893 71.2508 71.5564 0.8575 71.5614 71.5614
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی