پزو شیلی / پزوی آرژانتین

CLP/ARS Ask
نرخ فعلی:: 0.1235 0.24
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1235 0.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1235 0.24
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پزو شیلی / پزوی آرژانتین در روز جاری

۱۸:۴۳:۳۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1235 18:43:39 0.0001 0.08% 0.0003 0.24% 0.0001 0.08% 0.0003 -
0.1234 18:22:55 0.0001 0.08% 0.0002 0.16% - - 0.0002 -
0.1233 17:22:59 0.0002 0.16% 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0001 -
0.1231 17:03:38 - - 0.0001 0.08% 0.0003 0.24% 0.0001 -
0.1231 17:03:35 0.0003 0.24% 0.0001 0.08% 0.0003 0.24% 0.0001 -
0.1234 16:43:36 0.0001 0.08% 0.0002 0.16% - - 0.0002 -
0.1235 16:22:57 0.0001 0.08% 0.0003 0.24% 0.0001 0.08% 0.0003 -
0.1236 15:43:55 0.0001 0.08% 0.0004 0.32% 0.0002 0.16% 0.0004 -
0.1237 15:22:49 0.0003 0.24% 0.0005 0.41% 0.0003 0.24% 0.0005 -
0.1234 15:03:23 - - 0.0002 0.16% - - 0.0002 -
0.1234 15:03:23 - - 0.0002 0.16% - - 0.0002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی