ChinaAMC Hang Seng QDII

ChinaAMC Hang Seng QDII
نرخ فعلی:: 1.453 1.65
صندوق های معاملاتی چین
نرخ فعلی: : 1.453 1.65
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.453 1.65
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : صندوق های معاملاتی چین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AXA SPDB CSI High Dividend Yield Select Idx Fd 1.418 ۱۲:۰۳:۳۰ 0.025 1.79% 1.418 1.379 1.389 0.418 1.393 1.408
BOC SSE SOE 100 1.363 ۱۲:۰۳:۳۰ 0.039 2.95% 1.363 1.323 1.343 0.363 1.324 1.369
BOCOM SSE 180 Corp Governance 1.48 ۱۰:۰۳:۱۸ 0.008 0.54% 1.489 1.454 1.457 0.48 1.472 1.506
Bosera CSI Central Enterprises Structure Adjustmen 1.15 ۱۱:۳۲:۲۴ 0.008 0.70% 1.15 1.124 1.138 0.15 1.142 1.164
Bosera S&P 500 QDII 2.518 ۱۲:۰۳:۲۹ 0.067 2.66% 2.546 2.479 2.537 0.482 2.585 2.585
Bosera SSE Natural Resource 0.86 ۱۲:۰۳:۲۹ 0.076 8.84% 0.905 0.849 0.89 0.14 0.936 0.936
Bosera SSE Super Large-Cap 3.61 ۱۱:۰۲:۵۸ 0.08 2.27% 3.61 3.52 3.52 0.39 3.53 3.72
Bosera SZSE Fundamental 200 2.682 ۱۲:۰۳:۳۰ 0.098 3.79% 2.685 2.545 2.554 0.318 2.584 2.732
CCB Principal ChiNext 1.778 ۱۲:۰۳:۳۰ 0.014 0.79% 1.788 1.71 1.718 0.222 1.764 1.812
CCB Principal MSCI China A Index 1.533 ۱۲:۰۳:۳۰ 0.041 2.75% 1.533 1.486 1.49 0.467 1.492 1.542
CCB Principal SSE 50 1.425 ۱۲:۰۳:۲۹ 0.037 2.67% 1.425 1.379 1.379 0.425 1.388 1.432
CCB Principal SSE Social Responsibility 2.451 ۱۲:۰۳:۳۰ 0.039 1.62% 2.451 2.37 2.37 0.451 2.412 2.555
CCB Principal SZSE Fundamental 60 5.74 ۱۲:۰۳:۳۰ 0.06 1.05% 5.83 5.69 5.79 0.26 5.8 5.88
CCBPrincipal HK HangSeng China Corp 0.935 ۱۲:۰۳:۳۰ 0.016 1.71% 0.944 0.928 0.94 0.065 0.951 0.994
China AMC CSI Central Enterprises Structure Adjust 1.155 ۱۲:۰۳:۳۰ 0.013 1.14% 1.155 1.125 1.125 0.155 1.142 1.166
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی