خبر

فرانک سوییس / دلار تایوان

CHF/TWD Ask
نرخ فعلی:: 36.003 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 36.003 0.26

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 36.003 0.26

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی