فرانک سوییس / دینار صربستان

CHF/RSD Ask
نرخ فعلی:: 108.82 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 108.82 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 108.82 -
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۷ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
فرانک سوییس / دینار صربستان - - 0.7400 2.50 1.57 4.38

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 109
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.18
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 108
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.82
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 108
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.82
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.76%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی