فرانک سوییس / دلار نیوزیلند

CHF/NZD Ask
نرخ فعلی:: 1.5683 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.5683 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.5683 -
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / دلار نیوزیلند در روز جاری

۱۳:۳۵:۵۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.5683 13:35:54 - - - - 0.0499 3.29% - 0.4317
1.5683 13:35:54 0.0423 2.77% - - 0.0499 3.29% - 0.4317
1.526 13:23:18 0.0423 2.77% 0.0423 2.77% 0.0076 0.50% 0.0423 0.474
1.5683 13:07:45 0.0428 2.81% - - 0.0499 3.29% - 0.4317
1.5255 13:03:37 - - 0.0428 2.81% 0.0071 0.47% 0.0428 0.4745
1.5255 13:03:37 0.0428 2.81% 0.0428 2.81% 0.0071 0.47% 0.0428 0.4745
1.5683 12:42:51 0.0417 2.73% - - 0.0499 3.29% - 0.4317
1.5266 12:37:39 - - 0.0417 2.73% 0.0082 0.54% 0.0417 0.4734
1.5266 12:37:39 0.0417 2.73% 0.0417 2.73% 0.0082 0.54% 0.0417 0.4734
1.5683 12:21:40 0.0447 2.93% - - 0.0499 3.29% - 0.4317
1.5236 12:04:06 - - 0.0447 2.93% 0.0052 0.34% 0.0447 0.4764
1.5236 12:04:06 0.0447 2.93% 0.0447 2.93% 0.0052 0.34% 0.0447 0.4764
1.5683 11:56:24 0.0451 2.96% - - 0.0499 3.29% - 0.4317
1.5232 11:43:39 0.0451 2.96% 0.0451 2.96% 0.0048 0.32% 0.0451 0.4768
1.5683 11:28:26 0.0458 3.01% - - 0.0499 3.29% - 0.4317
1.5225 11:23:16 0.0458 3.01% 0.0458 3.01% 0.0041 0.27% 0.0458 0.4775
1.5683 11:07:51 0.048 3.16% - - 0.0499 3.29% - 0.4317
1.5203 11:03:25 - - 0.048 3.16% 0.0019 0.13% 0.048 0.4797
1.5203 11:03:25 0.0018 0.12% 0.048 3.16% 0.0019 0.13% 0.048 0.4797
1.5185 10:43:46 0.0003 0.02% 0.0498 3.28% 0.0001 0.01% 0.0498 0.4815
1.5188 10:22:54 0.0495 3.26% 0.0495 3.26% 0.0004 0.03% 0.0495 0.4812
1.5683 10:14:31 0.0494 3.25% - - 0.0499 3.29% - 0.4317
1.5189 10:03:19 - - 0.0494 3.25% 0.0005 0.03% 0.0494 0.4811
1.5189 10:03:16 0.0494 3.25% 0.0494 3.25% 0.0005 0.03% 0.0494 0.4811
1.5683 09:49:27 0.0495 3.26% - - 0.0499 3.29% - 0.4317
1.5188 09:43:31 0.0495 3.26% 0.0495 3.26% 0.0004 0.03% 0.0495 0.4812
1.5683 09:21:35 0.0486 3.20% - - 0.0499 3.29% - 0.4317
1.5197 09:03:14 - - 0.0486 3.20% 0.0013 0.09% 0.0486 0.4803
1.5197 09:03:13 0.0486 3.20% 0.0486 3.20% 0.0013 0.09% 0.0486 0.4803
1.5683 08:56:29 0.0493 3.25% - - 0.0499 3.29% - 0.4317
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی