فرانک سوییس / کرون چک

CHF/CZK Ask
نرخ فعلی:: 23.583 0.72
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 23.583 0.72
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 23.583 0.72
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۲:۴۲:۲۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
23.583 02:42:23 0.1633 0.69% 0.1689 0.72% - - 0.174 0.417
23.7463 02:21:49 0.0009 - 0.0056 0.02% 0.1633 0.69% 0.0107 0.2537
23.7454 02:07:56 0.1624 0.69% 0.0065 0.03% 0.1624 0.69% 0.0116 0.2546
23.583 01:56:16 0.1453 0.62% 0.1689 0.72% - - 0.174 0.417
23.7283 01:42:59 0.1453 0.62% 0.0236 0.10% 0.1453 0.62% 0.0287 0.2717
23.583 01:28:17 0.1689 0.72% 0.1689 0.72% - - 0.174 0.417
23.7519 01:21:44 0.1689 0.72% - - 0.1689 0.72% 0.0051 0.2481
23.583 01:07:18 0.1689 0.72% 0.1689 0.72% - - 0.174 0.417
23.7519 00:22:15 0.1689 0.72% - - 0.1689 0.72% 0.0051 0.2481
23.583 00:14:24 - - 0.1689 0.72% - - 0.174 0.417
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی