فرانک سوییس / روبل بلاروس

CHF/BYN Ask
نرخ فعلی:: 2.6413 0.3
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.6413 0.3
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.6413 0.3
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / روبل بلاروس در روز جاری

۱۴:۰۴:۰۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.6413 14:04:01 - - 0.0079 0.30% 0.0093 0.35% 0.0145 0.3587
2.6413 14:04:00 0.0002 0.01% 0.0079 0.30% 0.0093 0.35% 0.0145 0.3587
2.6415 13:43:53 0.0014 0.05% 0.0081 0.31% 0.0095 0.36% 0.0143 0.3585
2.6429 13:23:26 0.0007 0.03% 0.0095 0.36% 0.0109 0.41% 0.0129 0.3571
2.6436 13:03:50 - - 0.0102 0.39% 0.0116 0.44% 0.0122 0.3564
2.6436 13:03:50 0.0008 0.03% 0.0102 0.39% 0.0116 0.44% 0.0122 0.3564
2.6428 12:37:48 - - 0.0094 0.36% 0.0108 0.41% 0.013 0.3572
2.6428 12:37:48 0.0004 0.02% 0.0094 0.36% 0.0108 0.41% 0.013 0.3572
2.6432 12:04:25 - - 0.0098 0.37% 0.0112 0.43% 0.0126 0.3568
2.6432 12:04:25 0.0004 0.02% 0.0098 0.37% 0.0112 0.43% 0.0126 0.3568
2.6436 11:43:42 0.0008 0.03% 0.0102 0.39% 0.0116 0.44% 0.0122 0.3564
2.6428 11:23:27 0.0073 0.28% 0.0094 0.36% 0.0108 0.41% 0.013 0.3572
2.6355 11:03:37 - - 0.0021 0.08% 0.0035 0.13% 0.0203 0.3645
2.6355 11:03:36 0.0001 - 0.0021 0.08% 0.0035 0.13% 0.0203 0.3645
2.6354 10:43:50 0.0015 0.06% 0.002 0.08% 0.0034 0.13% 0.0204 0.3646
2.6339 10:22:57 0.0011 0.04% 0.0005 0.02% 0.0019 0.07% 0.0219 0.3661
2.6328 10:03:32 - - 0.0006 0.02% 0.0008 0.03% 0.023 0.3672
2.6328 10:03:30 0.0013 0.05% 0.0006 0.02% 0.0008 0.03% 0.023 0.3672
2.6315 09:03:26 - - 0.0019 0.07% 0.0005 0.02% 0.0243 0.3685
2.6315 09:03:26 0.001 0.04% 0.0019 0.07% 0.0005 0.02% 0.0243 0.3685
2.6325 08:43:45 0.0003 0.01% 0.0009 0.03% 0.0005 0.02% 0.0233 0.3675
2.6322 08:22:48 0.0003 0.01% 0.0012 0.05% 0.0002 0.01% 0.0236 0.3678
2.6325 08:03:03 - - 0.0009 0.03% 0.0005 0.02% 0.0233 0.3675
2.6325 08:03:01 0.0004 0.02% 0.0009 0.03% 0.0005 0.02% 0.0233 0.3675
2.6321 07:22:48 0.0009 0.03% 0.0013 0.05% 0.0001 - 0.0237 0.3679
2.633 07:02:49 - - 0.0004 0.02% 0.001 0.04% 0.0228 0.367
2.633 07:02:48 0.0007 0.03% 0.0004 0.02% 0.001 0.04% 0.0228 0.367
2.6323 06:43:43 0.0007 0.03% 0.0011 0.04% 0.0003 0.01% 0.0235 0.3677
2.633 06:22:49 0.001 0.04% 0.0004 0.02% 0.001 0.04% 0.0228 0.367
2.632 06:02:59 - - 0.0014 0.05% - - 0.0238 0.368
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی