Canada 10Y

Canada 10Y
نرخ فعلی:: 1.575 0.25
کانادا
نرخ فعلی: : 1.575 0.25
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.575 0.25
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : کانادا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۰۶:۰۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Canada 10Y 0.0040 0.0560 0.03 0.8570 1.0340 0.9110

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.425
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.425
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.575
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 57.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.575
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57.5%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی