شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI

Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI
نرخ فعلی 7.71 0.01
صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
نرخ فعلی: 7.71 0.01
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 7.71 0.01
واحد پولی: یورو
کشور : اسپانیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۴:۳۹:۱۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 0.0010 0.0010 0.0060 0.0020 0.0090 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 8 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 8 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.29 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 8 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.29 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.76%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی