دلار کانادا / درهم مراکش

CAD/MAD Ask
نرخ فعلی:: 7.1832 0.52
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 7.1832 0.52
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.1832 0.52
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۹:۴۴:۱۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا / درهم مراکش 0.0390 0.0922 0.1292 0.2214 0.0531 0.0490

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1832
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1832
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1832
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1832
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.62%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی