رئال برزیل / لیره ترکیه

BRL/TRY Bid
نرخ فعلی:: 1.4406 0.33
بازار مبادلات ارزی / عرضه
نرخ فعلی: : 1.4406 0.33
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.4406 0.33
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی