رئال برزیل / دلار سنگاپور

BRL/SGD Ask
نرخ فعلی:: 0.2586 4.57
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2586 4.57
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2586 4.57
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

رئال برزیل / دلار سنگاپور در روز جاری

۱۷:۲۸:۳۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2586 17:28:30 0.0116 4.70% 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.247 17:22:39 0.0116 4.70% 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.2586 17:00:58 - - 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.2586 17:00:58 0.0116 4.70% 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.247 16:43:35 0.0116 4.70% 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.2586 16:35:31 - - 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.2586 16:35:31 0.0116 4.70% 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.247 16:22:40 0.0116 4.70% 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.2586 16:14:27 0.0116 4.70% 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.247 16:03:04 - - 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.247 16:02:59 0.0116 4.70% 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.2586 15:49:28 0.0116 4.70% 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.247 15:43:38 0.0116 4.70% 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.2586 15:21:33 0.0116 4.70% 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.247 15:02:39 - - 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.247 15:02:38 0.0116 4.70% 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.2586 14:56:25 0.0116 4.70% 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.247 14:43:47 0.0116 4.70% 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.2586 14:35:38 - - 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.2586 14:35:36 0.0116 4.70% 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.247 14:22:46 0.0116 4.70% 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.2586 14:07:32 0.0116 4.70% 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.247 14:02:58 - - 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.247 14:02:57 0.0116 4.70% 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.2586 13:42:27 0.0116 4.70% 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.247 13:02:41 - - 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.247 13:02:38 0.0116 4.70% 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.2586 12:56:26 0.0116 4.70% 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
0.247 12:43:36 0.0116 4.70% 0.0003 0.12% - - 0.0116 -
0.2586 12:28:30 0.0116 4.70% 0.0113 4.57% 0.0116 4.70% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی