رئال برزیل / دلار هنگ کنگ

BRL/HKD Ask
نرخ فعلی:: 1.4706 0.6
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.4706 0.6
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.4706 0.6
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۲۲:۴۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.4706 20:22:47 0.0001 0.01% 0.0087 0.60% 0.0087 0.60% 0.0041 0.4706
1.4707 20:04:00 - - 0.0088 0.60% 0.0088 0.60% 0.004 0.4707
1.4707 20:03:59 0.0015 0.10% 0.0088 0.60% 0.0088 0.60% 0.004 0.4707
1.4722 19:43:33 0.0039 0.27% 0.0103 0.70% 0.0103 0.70% 0.0025 0.4722
1.4683 19:03:01 - - 0.0064 0.44% 0.0064 0.44% 0.0064 0.4683
1.4683 19:03:00 0.0049 0.33% 0.0064 0.44% 0.0064 0.44% 0.0064 0.4683
1.4732 18:43:31 0.002 0.14% 0.0113 0.77% 0.0113 0.77% 0.0015 0.4732
1.4712 18:08:36 0.0033 0.22% 0.0093 0.64% 0.0093 0.64% 0.0035 0.4712
1.4745 17:43:35 0.0007 0.05% 0.0126 0.86% 0.0126 0.86% 0.0002 0.4745
1.4738 17:22:42 0.0041 0.28% 0.0119 0.81% 0.0119 0.81% 0.0009 0.4738
1.4697 17:03:18 - - 0.0078 0.53% 0.0078 0.53% 0.005 0.4697
1.4697 17:03:05 0.0004 0.03% 0.0078 0.53% 0.0078 0.53% 0.005 0.4697
1.4693 16:43:33 0.0067 0.46% 0.0074 0.51% 0.0074 0.51% 0.0054 0.4693
1.476 16:03:07 - - 0.0141 0.96% 0.0141 0.96% 0.0013 0.476
1.476 16:03:06 0.0033 0.22% 0.0141 0.96% 0.0141 0.96% 0.0013 0.476
1.4793 15:43:29 0.0073 0.50% 0.0174 1.19% 0.0174 1.19% 0.0046 0.4793
1.472 15:02:59 - - 0.0101 0.69% 0.0101 0.69% 0.0027 0.472
1.472 15:02:58 0.0001 0.01% 0.0101 0.69% 0.0101 0.69% 0.0027 0.472
1.4721 14:43:28 0.0002 0.01% 0.0102 0.70% 0.0102 0.70% 0.0026 0.4721
1.4719 14:22:36 0.0004 0.03% 0.01 0.68% 0.01 0.68% 0.0028 0.4719
1.4723 14:08:29 0.0001 0.01% 0.0104 0.71% 0.0104 0.71% 0.0024 0.4723
1.4722 13:43:32 0.0005 0.03% 0.0103 0.70% 0.0103 0.70% 0.0025 0.4722
1.4717 13:29:09 0.0002 0.01% 0.0098 0.67% 0.0098 0.67% 0.003 0.4717
1.4719 13:02:43 0.0001 0.01% 0.01 0.68% 0.01 0.68% 0.0028 0.4719
1.472 12:43:33 0.0001 0.01% 0.0101 0.69% 0.0101 0.69% 0.0027 0.472
1.4719 12:08:47 0.0001 0.01% 0.01 0.68% 0.01 0.68% 0.0028 0.4719
1.472 11:43:36 0.0001 0.01% 0.0101 0.69% 0.0101 0.69% 0.0027 0.472
1.4721 10:03:31 - - 0.0102 0.70% 0.0102 0.70% 0.0026 0.4721
1.4721 10:03:29 0.0001 0.01% 0.0102 0.70% 0.0102 0.70% 0.0026 0.4721
1.472 09:22:35 0.0001 0.01% 0.0101 0.69% 0.0101 0.69% 0.0027 0.472
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی