میدان براس ریور

Brass River
نرخ فعلی:: 82.87 2
نفت نیجریه
نرخ فعلی: : 82.87 2
واحد حجمی : بشکه
نرخ فعلی: : 82.87 2
واحد پولی : دلار
کشور : نیجریه
شاخه : نفت نیجریه
واحد حجمی : بشکه
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی