لو بلغارستان / دلار استرالیا

BGN/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.8469 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.8469 0.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.8469 0.13
واحد پولی : -
کشور : بلغارستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 19.205 ۰۳:۲۸:۱۷ 0.027 0.14% 19.211 19.205 19.211 0.205 19.314 19.365
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.01 ۶ آبان - - 0.01 0.01 0 - 0.01 0.0101
افغانی افغانستان / دلار 0.013 ۲۰ مهر - - 0.013 0.013 0 - - 0.0131
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0104 ۰۲:۱۴:۱۵ 0.0001 0.97% 0.0104 0.0104 0.0104 - 0.0104 0.0106
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 ۰۲:۰۸:۰۴ - - 0.0136 0.0135 0.0135 - 0.0136 0.0137
بات تایلند / پزو شیلی 24.75 ۰۲:۰۰:۴۰ 0.02 0.08% 24.78 24.75 24.78 0.25 24.87 25.77
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5509 ۰۴:۰۰:۴۶ 0.0009 0.06% 1.5509 1.549 1.5505 0.4491 1.5511 1.5623
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.507 ۰۴:۰۰:۳۹ 0.0013 0.05% 2.5091 2.5066 2.5091 0.507 2.5083 2.5083
بات تایلند / پزوی مکزیک 0.6738 ۰۴:۰۰:۴۵ 0.002 0.30% 0.6751 0.6721 0.6721 0.3262 0.6718 0.7103
بات تایلند / پوند انگلیس 0.2457 ۰۴:۰۰:۴۲ 0.0002 0.08% 0.2459 0.2454 0.2454 - 0.2457 0.2487
بات تایلند / پوند لبنان 48.61 ۰۲:۰۰:۴۴ 0.03 0.06% 48.73 48.61 48.73 0.39 48.64 49.02
بات تایلند / پوند مصر 0.5042 ۰۴:۰۰:۴۲ 0.0003 0.06% 0.5046 0.5041 0.5046 0.4958 0.5045 0.5087
بات تایلند / درهم امارات 0.1176 ۰۲:۰۰:۳۷ 0.0001 0.09% 0.1176 0.1176 0.1176 - 0.1177 0.1186
بات تایلند / درهم مراکش 0.2939 ۰۳:۴۹:۱۹ 0.0006 0.20% 0.2939 0.2935 0.2936 - 0.2935 0.297
بات تایلند / دلار 0.032 ۰۰:۴۳:۰۵ - - 0.0321 0.032 0.0321 - 0.032 0.0323
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی