BBVA Accion DJ Eurostoxx 50

BBVA Accion DJ Eurostoxx 50
نرخ فعلی:: 41.33 -
صندوق های معاملاتی اسپانیا
نرخ فعلی: : 41.33 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 41.33 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی اسپانیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی