BBVA Accion DJ Eurostoxx 50

BBVA Accion DJ Eurostoxx 50
نرخ فعلی:: 41.33 -
صندوق های معاملاتی اسپانیا
نرخ فعلی: : 41.33 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 41.33 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی اسپانیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 8.78 ۲۸ شهریور - - 8.78 8.78 0 0.22 8.78 8.78
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 15.4 ۲۸ شهریور - - 15.4 15.4 0 0.4 15.4 15.4
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 2.25 ۲۸ شهریور - - 2.25 2.25 0 0.25 2.25 2.25
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 86.44 ۲۸ شهریور - - 86.44 86.44 0 0.44 86.44 86.44
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی