قلع

Tin
نرخ فعلی:: 35,467.5 3.75
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 35,467.5 3.75
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 35,467.5 3.75
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۳۱:۵۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
35,467.5 10:31:54 5 0.01% 1,330 3.75% 602.5 1.70% 1,330 128.5
35,472.5 10:30:54 130 0.37% 1,325 3.74% 597.5 1.68% 1,325 133.5
35,342.5 10:29:52 157.5 0.45% 1,455 4.12% 727.5 2.06% 1,455 3.5
35,500 10:28:55 17.5 0.05% 1,297.5 3.65% 570 1.61% 1,297.5 161
35,482.5 10:27:55 10 0.03% 1,315 3.71% 587.5 1.66% 1,315 143.5
35,472.5 10:26:56 45 0.13% 1,325 3.74% 597.5 1.68% 1,325 133.5
35,517.5 10:25:56 15 0.04% 1,280 3.60% 552.5 1.56% 1,280 178.5
35,532.5 10:24:55 7.5 0.02% 1,265 3.56% 537.5 1.51% 1,265 193.5
35,540 10:23:54 17.5 0.05% 1,257.5 3.54% 530 1.49% 1,257.5 201
35,557.5 10:22:55 145 0.41% 1,240 3.49% 512.5 1.44% 1,240 218.5
35,702.5 10:20:22 - - 1,095 3.07% 367.5 1.03% 1,095 363.5
35,702.5 10:20:14 125 0.35% 1,095 3.07% 367.5 1.03% 1,095 363.5
35,577.5 10:19:10 5 0.01% 1,220 3.43% 492.5 1.38% 1,220 238.5
35,582.5 10:17:52 20 0.06% 1,215 3.41% 487.5 1.37% 1,215 243.5
35,602.5 10:16:57 2.5 0.01% 1,195 3.36% 467.5 1.31% 1,195 263.5
35,605 10:15:56 77.5 0.22% 1,192.5 3.35% 465 1.31% 1,192.5 266
35,527.5 10:14:54 15 0.04% 1,270 3.57% 542.5 1.53% 1,270 188.5
35,512.5 10:13:53 5 0.01% 1,285 3.62% 557.5 1.57% 1,285 173.5
35,507.5 10:12:57 35 0.10% 1,290 3.63% 562.5 1.58% 1,290 168.5
35,542.5 10:11:53 2.5 0.01% 1,255 3.53% 527.5 1.48% 1,255 203.5
35,545 10:10:55 257.5 0.72% 1,252.5 3.52% 525 1.48% 1,252.5 206
35,802.5 10:09:56 7.5 0.02% 995 2.78% 267.5 0.75% 995 463.5
35,795 10:08:56 17.5 0.05% 1,002.5 2.80% 275 0.77% 1,002.5 456
35,812.5 10:06:57 5 0.01% 985 2.75% 257.5 0.72% 985 473.5
35,817.5 10:05:56 47.5 0.13% 980 2.74% 252.5 0.70% 980 478.5
35,865 10:04:57 5 0.01% 932.5 2.60% 205 0.57% 932.5 526
35,870 10:04:00 2.5 0.01% 927.5 2.59% 200 0.56% 927.5 531
35,872.5 10:03:26 - - 925 2.58% 197.5 0.55% 925 533.5
35,872.5 10:03:17 7.5 0.02% 925 2.58% 197.5 0.55% 925 533.5
35,880 10:02:32 - - 917.5 2.56% 190 0.53% 917.5 541
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی