نیکل

Nickel
نرخ فعلی:: 15,767.5 0.19
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 15,767.5 0.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 15,767.5 0.19
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی