آلومینیوم

Aluminium
نرخ فعلی:: 3,105.25 -
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 3,105.25 -
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 3,105.25 -
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی