شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صد بات تایلند 

Bank THB
نرخ فعلی:: 132,473 0.28
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 132,473 0.28
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 132,473 0.28
واحد پولی : ریال
کشور : تایلند
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۸:۳۳:۰۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
صد بات تایلند  375 2,947 1,831 3,167 4,662 31,338

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 134,150 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,677 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 134,228 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,755 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 134,177 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,704 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 132,793 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 320 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.24%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی