صد بات تایلند 

Bank THB
نرخ فعلی:: 135,170 0.02
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 135,170 0.02
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 135,170 0.02
واحد پولی : ریال
کشور : تایلند
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
صد بات تایلند  32 482 709 3,611 4,455 4,495

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 134,526 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 644 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 134,304 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 866 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 136,095 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 925 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 137,986 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,816 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.08%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی