صد بات تایلند 

Bank THB
نرخ فعلی:: 133,464 0.11
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 133,464 0.11
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 133,464 0.11
واحد پولی : ریال
کشور : تایلند
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۱۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
صد بات تایلند  153 1,478 437 7,286 2,009 4,456

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 134,521 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,057 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 134,465 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,001 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 134,329 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 865 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 136,835 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,371 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.53%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی