دلار سنگاپور 

Bank SGD
نرخ فعلی:: 31,233 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 31,233 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 31,233 0
واحد پولی : ریال
کشور : سنگاپور
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار سنگاپور  1 431 301 399 1,150 25

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,634 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 401 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,671 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 438 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,547 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 314 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,565 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 332 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.06%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی