شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور 

Bank SGD
نرخ فعلی:: 30,532 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 30,532 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 30,532 0
واحد پولی : ریال
کشور : سنگاپور
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۳ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار سنگاپور  - 301 132 1,519 36 5,546

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,802 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 270 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,792 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 260 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,536 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,126 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 406 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.35%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی