ریال قطر 

Bank QAR
نرخ فعلی:: 11,539 -
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 11,539 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 11,539 -
واحد پولی : ریال
کشور : قطر
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

ریال قطر  در روز جاری

۷ اردیبهشت
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی