شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک 

Bank DKK
نرخ فعلی:: 6,563 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 6,563 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 6,563 0
واحد پولی : ریال
کشور : دانمارک
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۵ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک  - 122 114 426 395 1,216

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,648 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 85 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,670 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 107 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,584 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,399 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 164 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.56%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی