کرون دانمارک 

Bank DKK
نرخ فعلی:: 6,871 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 6,871 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 6,871 0
واحد پولی : ریال
کشور : دانمارک
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۰ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک  - 81 149 198 761 182

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,820 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,794 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 77 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,772 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 99 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,802 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 69 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.01%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی