دینار بحرین 

Bank BHD
نرخ فعلی:: 111,702 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 111,702 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 111,702 0
واحد پولی : ریال
کشور : بحرین
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار بحرین  3 3 1 - 1 1

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 111,704 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 111,703 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 111,702 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 111,702 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: - ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی