دلار استرالیا 

Bank AUD
نرخ فعلی:: 30,477 -
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 30,477 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 30,477 -
واحد پولی : ریال
کشور : استرالیا
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۳ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار استرالیا  - 45 216 1,576 832 4

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,612 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 135 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,806 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 329 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,959 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 482 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,727 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,250 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.1%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی