دلار استرالیا 

Bank AUD
نرخ فعلی:: 30,942 0
ارز دولتی
نرخ فعلی: : 30,942 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 30,942 0
واحد پولی : ریال
کشور : استرالیا
شاخه : ارز دولتی
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۶ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار استرالیا  - 111 633 1,156 784 1,604

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,014 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 72 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,330 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 388 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,072 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,130 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,246 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,304 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.21%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی