B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc

B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc
نرخ فعلی:: 290.88 0
صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین
نرخ فعلی: : 290.88 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 290.88 0
واحد پولی : -
کشور : لیختن‌اشتاین
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AAE Global Strategy Fund 143.62 ۱۵ اردیبهشت - - 143.62 143.62 0 0.38 143.62 144.98
Albion Strategic Fund 2,160.64 ۱۷ اردیبهشت - - 2,160.64 2,160.64 0 3.64 2,160.64 2,160.64
ASPOMA China Opportunities Fund I 175.22 ۱۷ اردیبهشت - - 175.22 175.22 0 2.22 176.14 177.23
ASPOMA China Opportunities Fund P 169.93 ۱۷ اردیبهشت - - 169.93 169.93 0 1.93 170.83 171.9
B & P Vision-Q-Selection Europe 88.14 ۱۷ اردیبهشت - - 88.14 88.14 0 1.14 88.61 89.04
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 268.21 ۱۷ اردیبهشت - - 268.21 268.21 0 5.21 268.21 268.21
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 200.9 ۱۷ اردیبهشت - - 200.9 200.9 0 3.1 200.9 208
B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc 177.15 ۲۸ تیر - - 177.15 177.15 0 - - -
CAP Japan Equity Fund JPY A 21,469 ۱۷ اردیبهشت - - 21,469 21,469 0 49 21,469 22,021
CAP Japan Equity Fund JPY I 19,389 ۱۷ اردیبهشت - - 19,389 19,389 0 63 19,389 19,879
CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 1,418.98 ۱۵ اردیبهشت - - 1,461.91 1,358.17 0 26.02 1,461.91 1,461.91
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 202.78 ۱۷ اردیبهشت - - 202.78 202.78 0 3.22 205.03 207.88
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 2,877.7 ۱۶ اردیبهشت - - 2,877.7 2,877.7 0 56.7 2,877.7 2,900.14
Craton Capital Precious Metal B Inc 169.15 ۱۷ اردیبهشت - - 169.15 169.15 0 4.15 169.15 170.5
Craton Capital Precious Metal E 177.91 ۱۷ اردیبهشت - - 177.91 177.91 0 4.91 177.91 179.29
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی