Ayala Pref

Ayala Pref
نرخ فعلی:: 531.5 0
بازار سهام فیلیپین
نرخ فعلی: : 531.5 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 531.5 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : بازار سهام فیلیپین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Ayala Pref - 20.50 14.50 20.50 31.50 31.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 519 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 519 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 520 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 520 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.21%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی