دلار استرالیا / بات تایلند

AUD/THB Ask
نرخ فعلی:: 24.087 1.98
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 24.087 1.98
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 24.087 1.98
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۸:۰۷:۳۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
24.087 08:07:33 0.517 2.19% 0.467 1.98% 0.487 2.06% - 0.087
23.57 08:03:47 - - 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
23.57 08:03:43 0.517 2.19% 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
24.087 07:42:25 0.517 2.19% 0.467 1.98% 0.487 2.06% - 0.087
23.57 07:03:00 - - 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
23.57 07:02:59 0.517 2.19% 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
24.087 06:56:29 0.517 2.19% 0.467 1.98% 0.487 2.06% - 0.087
23.57 06:43:44 0.517 2.19% 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
24.087 06:28:20 0.517 2.19% 0.467 1.98% 0.487 2.06% - 0.087
23.57 06:22:26 0.517 2.19% 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
24.087 06:07:29 0.517 2.19% 0.467 1.98% 0.487 2.06% - 0.087
23.57 05:22:41 0.517 2.19% 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
24.087 05:14:28 0.517 2.19% 0.467 1.98% 0.487 2.06% - 0.087
23.57 05:03:53 - - 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
23.57 05:03:51 0.517 2.19% 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
24.087 04:49:23 0.517 2.19% 0.467 1.98% 0.487 2.06% - 0.087
23.57 04:43:54 0.517 2.19% 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
24.087 04:21:28 0.517 2.19% 0.467 1.98% 0.487 2.06% - 0.087
23.57 04:03:56 - - 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
23.57 04:03:55 0.517 2.19% 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
24.087 03:56:28 0.517 2.19% 0.467 1.98% 0.487 2.06% - 0.087
23.57 03:43:41 0.517 2.19% 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
24.087 03:35:36 - - 0.467 1.98% 0.487 2.06% - 0.087
24.087 03:35:36 0.517 2.19% 0.467 1.98% 0.487 2.06% - 0.087
23.57 03:22:28 0.517 2.19% 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
24.087 03:07:33 0.517 2.19% 0.467 1.98% 0.487 2.06% - 0.087
23.57 03:03:59 - - 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
23.57 03:03:57 0.517 2.19% 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
24.087 02:42:30 0.517 2.19% 0.467 1.98% 0.487 2.06% - 0.087
23.57 02:04:24 - - 0.05 0.21% 0.03 0.13% 0.517 0.43
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی