دلار استرالیا / کرون نروژ

AUD/NOK Ask
نرخ فعلی:: 6.3547 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.3547 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.3547 -

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار استرالیا / کرون نروژ در روز جاری

۱۵:۱۴:۴۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
6.3547 15:14:42 0.1082 1.70% - - 0.0895 1.41% 0.1024 0.3547
6.4629 15:04:31 - - 0.1082 1.70% 0.0187 0.29% 0.0058 0.4629
6.4629 15:04:27 0.1082 1.70% 0.1082 1.70% 0.0187 0.29% 0.0058 0.4629
6.3547 14:49:48 0.1151 1.81% - - 0.0895 1.41% 0.1024 0.3547
6.4698 14:44:32 0.1151 1.81% 0.1151 1.81% 0.0256 0.40% 0.0127 0.4698
6.3547 14:21:50 0.1027 1.62% - - 0.0895 1.41% 0.1024 0.3547
6.4574 14:15:59 0.0037 0.06% 0.1027 1.62% 0.0132 0.20% 0.0003 0.4574
6.4537 13:43:55 0.099 1.56% 0.099 1.56% 0.0095 0.15% 0.0034 0.4537
6.3547 13:07:46 0.1025 1.61% - - 0.0895 1.41% 0.1024 0.3547
6.4572 13:03:54 - - 0.1025 1.61% 0.013 0.20% 0.0001 0.4572
6.4572 13:03:53 0.1025 1.61% 0.1025 1.61% 0.013 0.20% 0.0001 0.4572
6.3547 12:42:44 0.097 1.53% - - 0.0895 1.41% 0.1024 0.3547
6.4517 12:24:23 0.0162 0.25% 0.097 1.53% 0.0075 0.12% 0.0054 0.4517
6.4355 12:04:20 - - 0.0808 1.27% 0.0087 0.14% 0.0216 0.4355
6.4355 12:04:00 0.0808 1.27% 0.0808 1.27% 0.0087 0.14% 0.0216 0.4355
6.3547 11:56:35 0.0764 1.20% - - 0.0895 1.41% 0.1024 0.3547
6.4311 11:43:57 0.0764 1.20% 0.0764 1.20% 0.0131 0.20% 0.026 0.4311
6.3547 11:28:33 0.0967 1.52% - - 0.0895 1.41% 0.1024 0.3547
6.4514 11:23:22 0.0967 1.52% 0.0967 1.52% 0.0072 0.11% 0.0057 0.4514
6.3547 11:07:48 0.0988 1.55% - - 0.0895 1.41% 0.1024 0.3547
6.4535 11:03:56 - - 0.0988 1.55% 0.0093 0.14% 0.0036 0.4535
6.4535 11:03:54 0.0013 0.02% 0.0988 1.55% 0.0093 0.14% 0.0036 0.4535
6.4522 10:44:16 0.0102 0.16% 0.0975 1.53% 0.008 0.12% 0.0049 0.4522
6.4624 10:23:33 0.1077 1.69% 0.1077 1.69% 0.0182 0.28% 0.0053 0.4624
6.3547 10:14:35 0.1005 1.58% - - 0.0895 1.41% 0.1024 0.3547
6.4552 10:04:35 - - 0.1005 1.58% 0.011 0.17% 0.0019 0.4552
6.4552 10:04:35 0.1005 1.58% 0.1005 1.58% 0.011 0.17% 0.0019 0.4552
6.3547 09:49:34 0.0995 1.57% - - 0.0895 1.41% 0.1024 0.3547
6.4542 09:44:19 0.0995 1.57% 0.0995 1.57% 0.01 0.16% 0.0029 0.4542
6.3547 09:21:40 0.0909 1.43% - - 0.0895 1.41% 0.1024 0.3547
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی