خبر

دلار استرالیا / یورو

AUD/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.6174 0.32
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6174 0.32

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6174 0.32

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی