پزوی آرژانتین / یورو

ARS/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.0087 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0087 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0087 -
واحد پولی : -
کشور : آرژانتین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.1292 ۱۳:۴۳:۳۶ 0.0003 - 8.1327 8.0703 8.1261 0.1292 8.157 8.2727
AZN/TRY Ask 5.138 ۱۳:۴۳:۳۶ 0.0252 0.49% 5.1544 5.1041 5.1064 0.138 5.1128 5.1128
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.7509 ۱۳:۴۳:۳۷ 0.007 0.08% 8.7699 8.7166 8.7466 0.2491 8.7976 9.0266
CNY/DZD Ask 21.323 ۱۳:۴۳:۳۸ 0.021 0.10% 21.323 21.323 21.323 0.323 21.302 21.302
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.3246
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0112
HRK/TRY Ask 135.7354 ۱۳:۴۳:۴۶ 0.5607 0.41% 136.2469 135.1028 135.131 2.7354 135.1747 135.1747
INR/KZT Ask 5.7855 ۱۳:۴۳:۴۰ 0.003 0.05% 5.7909 5.7721 5.7826 0.2145 5.8071 5.8504
INR/RON Ask 0.0574 ۱۰:۰۸:۲۹ 0.0001 0.17% 0.0574 0.0572 0.0572 - 0.0573 0.0573
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 0.8741 - 28.6122
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 5.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.3747 ۱۲:۴۳:۳۹ 0.0119 0.87% 1.3747 1.3637 1.3637 0.3747 1.3676 1.374
PLN/BGN Ask 4.2554 ۱۳:۴۳:۳۶ 0.0043 0.10% 4.2641 4.2474 4.2593 0.2554 4.2984 4.3464
RON/HUF Ask 71.4942 ۱۳:۴۳:۴۰ 0.1039 0.15% 71.5967 71.3808 71.3832 0.4942 71.4709 71.4709
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی