خبر

پزوی آرژانتین / دلار استرالیا

ARS/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.0088 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0088 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0088 -

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی