Arirang ESG Leading Company

Arirang ESG Leading Company
نرخ فعلی:: 8,705 1.04
صندوق های معاملاتی کره جنوبی

نرخ فعلی: : 8,705 1.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 8,705 1.04

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی کره جنوبی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Arirang ESG Leading Company

۱۰:۳۹:۳۵
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Arirang ESG Leading Company 90 510 810 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,064 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 359 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,217 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 512 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,540 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 835 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,540 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 835 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.59%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی