شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Anima Risparmio A

Anima Risparmio A
نرخ فعلی:: 7.593 0
صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا
نرخ فعلی: : 7.593 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.593 0
واحد پولی : یورو
کشور : ایتالیا
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۷ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Anima Risparmio A - 0.0100 0.0180 0.3150 0.0100 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.407 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.407 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.407 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.593 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.47%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی