Amundi ETF MSCI Japan UCITS

Amundi ETF MSCI Japan UCITS
نرخ فعلی:: 234.9 0.37
صندوق های معاملاتی آلمان
نرخ فعلی: : 234.9 0.37
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 234.9 0.37
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی آلمان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Amundi ETF MSCI Japan UCITS

۱۹:۳۶:۲۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 0.88 1.47 8.01 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 237 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.1 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 237 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.1 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 240 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.1 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 240 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.1 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.17%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی